Zoznam kurzov

CIEĽ: Cvičenie s owerballom, cvičenie s netradičnými pomôckami

OBSAH: Seminár sa zameriava na zvládnutie bezpečnej a podnetnej práce s owerballom a netradičnými pomôckami s prihliadnutím k špecifikám cieľovej skupine detí 3 - 6 rokov. Ponúka inšpiráciu k príprave hodín motivovaných do cvičebných jednotiek pre jarné obdobie.

Viac info »

CIEĽ: Cvičenie s padákom, cvičenie na balančných loptách.

OBSAH: Seminár sa zameriava na zvládnutie bezpečnej a podnetnej práce s padákom a balančnými loptami s prihliadnutím k špecifikácii cieľovej skupiny detí 3 - 6 rokov. Ponúka inšpiráciu na prípravu hodín motivovaných obdobím jesene a zimy.

Viac info »

CIEĽ: Cvičenie a hry v prírode

OBSAH: Cieľom tohto seminára je zvládnutie bezpečnej a podnetnej práce s rodičmi a deťmi v prírode. Ponúka množstvo námetov na hry inšpirovaných prostredím a motívmi rozprávok, príklady tradičných a netradičných olympiád a herných celkov.

Viac info »

CIEĽ: V Kurze efektívneho rodičovstva budete mať možnosť vyskúšať si, ako najlepšie zvládnuť klasické a stále znovu sa opakujúce krízové situácie, do ktorých sa pri výchove svojich detí dostávate.

OBSAH: Program tvorí deväť lekcií, v ktorých sú preberané základné princípy efektívnej výchovy a ich aplikácia do praktického rodinného života.

Viac info »

CIEĽ: Tento kurz predstavuje 2. stupeň vo vzdelávaní v oblasti efektívnej výchovy. Kurz-výcvik môžete absolvovať len po zvládnutí Kurzu efektívneho rodičovstva na základnej /rodičovskej / úrovni.

OBSAH: Po rodičovských (prípadne učiteľských) kurzoch, môže záujemca z radov pedagógov, psychológov, sociálnych pracovníkov, prípadne z radov angažovaných rodičov s dostatočnou osobnou skúsenosťou prejsť akreditovaným výcvikom, ktorý ho pripraví na vedenie rodičovských skupín.

Viac info »

CIEĽ: Kurz doplňuje vysokoškolskú metodológiu o poznatky potrebné pre prácu s cieľovou skupinou detí vo veku 3-6 rokov.

OBSAH: Interaktívny cvičiteľský kurz je určený záujemcom o vedenie krúžkov cvičenia rodičov s deťmi vo veku 3–6 rokov, učiteľkám MŠ, pedagogickým pracovníkom z CVČ, DDM , MC a ďalším záujemcom z radov širokej verejnosti.

Viac info »

CIEĽ: Vediete Klub seniorov?Alebo naopak chýba táto činnosť vo vašom okolí? Hľadáte inšpiráciu a praktické skúsenosti?

OBSAH: Vhodné pre: Fungujúci či budúci vedúci klubov seniorov pri obci, mestskej časti, pre materské a rodinné centrá k rozšíreniu činnosti, pre skupinovú prácu v domovoch pre seniorov a domoch s opatrovateľskou službou, pre záujmové skupiny a ďalšie voľnočasové alebo medzigeneračné organizácie.

Viac info »

Na našej stránke používame cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Ak budete pokračovať bez zmeny vašich nastavení, predpokladáme, že cookies na našej internetovej stránke vám vyhovujú. Čo sú cookies?