Metodika cvičenia rodičov s deťmi

CIEĽ: Kurz doplňuje vysokoškolskú metodológiu o poznatky potrebné pre prácu s cieľovou skupinou detí vo veku 3-6 rokov.

TRVANIE: 8 hodín

CENA: 39 EUR

UKONČENIE KURZU: Absolventi kurzu získajú osvedčenie CRSP-Centrum pro rodinu a sociální péči v Brne, ktorá je akreditovanou vzdelávacou inštitúciou MŠMT v systéme vzdelávania prerodinných organizácií.


Interaktívny cvičiteľský kurz je určený záujemcom o vedenie krúžkov cvičenia rodičov s deťmi vo veku 3–6 rokov, učiteľkám MŠ, pedagogickým pracovníkom z CVČ, DDM , MC a ďalším záujemcom z radov širokej verejnosti.


KURZ OBSAHUJE:

stavba hodiny, príprava
prehľad zručností detí od 3 rokov veku a viac
bezpečnosť, prvá pomoc a záchrana
zdravotné cviky
názvoslovie
cvičenie s náčiním
cvičení na náradím
cviky sporekadlami, riekankami, básničkami a pesničkami


Termíny kurzu

Prihláška

Na našej stránke používame cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Ak budete pokračovať bez zmeny vašich nastavení, predpokladáme, že cookies na našej internetovej stránke vám vyhovujú. Čo sú cookies?