Kurz Základná zdravotná pomoc

CIEĽ: Osvojte si teoretické a praktické vedomosti a základné postupy v zdravotnej starostlivosti o deti , poskytnutie prvej pomoci deťom zo strany laika.

TRVANIE: 8 x 45 minút / sobota od 8,30 hod do 17,00 hod. /

CENA: 80 EUR

UKONČENIE KURZU: Osvedčenie o absolvovaní kurzu


Čo kurzom získate: Neoceniteľné kvalifikované vedomosti a zručnosti o bežných detských chorobách, detských úrazoch, popáleninách, otravách. Poznatky o správnej životospráve pre deti. Praktické nácviky poskytnutia prvej pomoci dieťaťu. Uvedené oceníte v praktickom živote a v situácii, keď to budete maximálne potrebovať.


KURZ OBSAHUJE:

- Najbežnejšie detské choroby.
- Najbežnejšie detské úrazy.
- Najbežnejšie detské popáleniny.
- Najbežnejšie detské otravy.
- Základná životospráva vhodná pre deti.
- Poskytnutie prvej pomoci dieťaťu.
- Postup pri núdzovom volaní o pomoc.
Príprava účastníkov kurzu prebieha pod kvalifikovaným vedením tímu detských lekárov a ošetrovateľov.

Všetko sa názorne predvádza na resuscitačných figurínach – praktické nácviky účastníkov kurzu, ktorí si to vyskúšajú na figurínach osobne.

KURZ JE LIMITOVANÝ POČTOM ÚČASTNÍKOV ! PRI PORADÍ ZARADENIA ÚČASTNÍKA DO KURZU ROZHODUJE DÁTUM ÚHRADY ZA KURZ, NIE DÁTUM REGISTRÁCIE.


Kurz je možné študovať aj distančnou formou - online
Štúdium dištančnou formou je moderný spôsob výučby. Nie je nutná priama účasť študentov na vzdelávaní za prítomnosti učiteľa či lektora. Štúdium teda prebieha zo sprístupnených materiálov v pohodlí domova. Študujúci adresujú svoje prípadné otázky na lektorov prostredníctvom moderných technológií, napríklad využitím mailu, alebo Skype.

Po uhradení faktúry Vám bude zaslaný informačný mail a sprístupníme Vám študijné materiály na 14 dní od Vášho prvého vstupu do on-line štúdia . Po uplynutí tejto doby sa po prihlásení zobrazí záverečný test. Výsledky testu bude možné po opätovnom prihlásení ihneď skontrolovať.
V prípade úspešného ukončenia Vám bude poštou zaslané Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzu

23.10.2020 09:00:00

on-line

Prihláška

Na našej stránke používame cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Ak budete pokračovať bez zmeny vašich nastavení, predpokladáme, že cookies na našej internetovej stránke vám vyhovujú. Čo sú cookies?