Kurz Opatrovanie detí

CIEĽ: Uplatnenie detskej psychológie a pedagogiky vo výchove detí. Uplatnenie detskej pediatrie vo výchove detí. KURZ JE LIMITOVANÝ POČTOM ÚČASTNÍKOV ! PRI PORADÍ ZARADENIA ÚČASTNÍKA DO KURZU ROZHODUJE DÁTUM ÚHRADY ZA KURZ, NIE DÁTUM REGISTRÁCIE.

TRVANIE: 16 x 45 min. 2 dni /piatok od 13,00 hod. sobota do 17,00 hod. /

CENA: 130 EUR

UKONČENIE KURZU: Osvedčenie o absolvovaní kurzu


Spoznajte a naučte sa účinne využiť teoretické a praktické poznatky získané na kurze v bežnej starostlivosti o deti. Ako opatrovateľky detí získate zručnosti ako zabezpečiť správnu výchovu zvereného dieťaťa z hľadiska pedagogiky, psychológie a detskej pediatrie, čo Vám umožní kvalifikovanejšie a renomovanejšie sa uplatniť na trhu v oblasti au-pair, opatrovania, vychovávateľstva detí na Slovensku a v zahraničí. Daňová uznateľnosť nákladov rodičov za starostlivosť o deti v Rakúsku, po absolvovaní Kurzu opatrovania. Rodičia po absolvovaní kurzu nadobudnú kvalifikované vedomosti a zručnosti, ktoré uplatnia pri výchove svojich detí.


KURZ OBSAHUJE:

  • Čo potrebuje dieťa vedieť vo svojom veku.
  • Emocionálny vývin dieťaťa, vzťahy s dospelými a rovesníkmi.
  • Motivácia dieťaťa, význam odmeňovania a povzbudzovania vo výchove, na čo slúži kritika dieťaťa.
  • Úloha hry v rozvoji dieťaťa a princípy učenia hrou.
  • Deti s poruchami správania a práca s nimi. Vplyv médií PC, televízie na formovanie dieťaťa.
  • Prečo dieťa klame a ako vhodne zasiahnuť.
  • Čo má vedieť opatrovateľka - Komunikácia medzi opatrovateľkou – dieťaťom – rodičom.
  • Detské choroby, úrazy, popáleniny, otravy, atď.
  • Poskytnutie prvej pomoci dieťaťu.
  • Správna životospráva pre deti , atď.
Daňová uznateľnosť nákladov starostlivosti o deti v Rakúsku.
Náklady na starostlivosť o dieťa sa môžu odpočítať zo zdaniteľných príjmov rodičov v maximálnej výške € 2.300 za kalendárny rok a dieťa v prípade ak opatrovateľka, au-pair absolvovala Kurz opatrovania detí.KURZ JE LIMITOVANÝ POČTOM ÚČASTNÍKOV ! PRI PORADÍ ZARADENIA ÚČASTNÍKA DO KURZU ROZHODUJE DÁTUM ÚHRADY ZA KURZ, NIE DÁTUM REGISTRÁCIE.


Kurz je možné študovať aj distančnou formou - online
Štúdium dištančnou formou je moderný spôsob výučby. Nie je nutná priama účasť študentov na vzdelávaní za prítomnosti učiteľa či lektora. Štúdium teda prebieha zo sprístupnených materiálov v pohodlí domova. Študujúci adresujú svoje prípadné otázky na lektorov prostredníctvom moderných technológií, napríklad využitím mailu, alebo Skype.

Po uhradení faktúry Vám bude zaslaný informačný mail a sprístupníme Vám študijné materiály na 14 dní od Vášho prvého vstupu do on-line štúdia . Po uplynutí tejto doby sa po prihlásení zobrazí záverečný test. Výsledky testu bude možné po opätovnom prihlásení ihneď skontrolovať.
V prípade úspešného ukončenia Vám bude poštou zaslané Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzu

22.10.2020 12:30:00

on-line

Prihláška

Na našej stránke používame cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Ak budete pokračovať bez zmeny vašich nastavení, predpokladáme, že cookies na našej internetovej stránke vám vyhovujú. Čo sú cookies?