Inšpirácia hravou telesnou výchovou II.

CIEĽ: Cvičenie s padákom, cvičenie na balančných loptách.

TRVANIE: 6 vyučovacích hodín / sobota 9:00 - 14:30 /

CENA: 32 EUR

UKONČENIE KURZU: Interaktívny seminár akreditovaný MŠMT ČR pod č.j. MŠMT - 856/2014-1-37 .Pedagogický pracovníci obdržia osvedčenie s číslom akreditácie CRSP v Brne ktoré je akreditovanou vzdelávacou inštitúciou MŠMT v systéme ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovník


Seminár sa zameriava na zvládnutie bezpečnej a podnetnej práce s padákom a balančnými loptami s prihliadnutím k špecifikácii cieľovej skupiny detí 3 - 6 rokov. Ponúka inšpiráciu na prípravu hodín motivovaných obdobím jesene a zimy.


KURZ OBSAHUJE:

CVIČENIE S PADÁKOM
stavba hodiny s využitím padáku
zásady bezpečnosti pri cvičení s pomôckou
motivácia, námety na cviky
CVIČENIE NA BALANČNÝCH LOPTÁCH
orientácia pri výbere pomôcky, výhody
zásady bezpečného cvičenia s pomôckou, únava
držanie tela, správne sedenie
zásobník cvikov
MOTIVÁCIA HODINY OBDOBÍM JESENE A ZIMY
cviky s básničkami, pesničkami,riekankami a porekadlami

Seminár je určený lektorkám cvičenia s deťmi vo veku 3–6 rokov, učiteľky MŠ a ďalším pedagogickým pracovníkom z CVČ, DDM a MC ako aj záujemcom z radov širokej verejnosti.


Termíny kurzu

Prihláška

Na našej stránke používame cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Ak budete pokračovať bez zmeny vašich nastavení, predpokladáme, že cookies na našej internetovej stránke vám vyhovujú. Čo sú cookies?