Lektorský Kurz efektívneho rodičovstva

CIEĽ: Tento kurz predstavuje 2. stupeň vo vzdelávaní v oblasti efektívnej výchovy. Kurz-výcvik môžete absolvovať len po zvládnutí Kurzu efektívneho rodičovstva na základnej /rodičovskej / úrovni.

TRVANIE: 48 vyučovacích hodín, 6 x 8 hodín, 2+2+2 dni

CENA: 300 EUR

UKONČENIE KURZU: AKREDITOVANÝ KURZ PRE LEKTOROV . Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva ČR.


Po rodičovských (prípadne učiteľských) kurzoch, môže záujemca z radov pedagógov, psychológov, sociálnych pracovníkov, prípadne z radov angažovaných rodičov s dostatočnou osobnou skúsenosťou prejsť akreditovaným výcvikom, ktorý ho pripraví na vedenie rodičovských skupín.


KURZ OBSAHUJE:

1. stretnutie
úvod pre kurz efektívneho rodičovstva
zoznámenie s manuálom a s pracovnými listami
rodinná konštelácia
ciele nesprávneho chovania podľa Rudolfa Dreikurse

2. stretnutie
povzbudzovanie
komunikačné bloky
efektívne komunikačné techniky
aktívne počúvanie
moje odpovede

3. stretnutie
logické dôsledky ako alternatíva trestu
úskalia pri aplikácii logických dôsledkov
rodinné rady

4. stretnutie
rozvíjanie vlastnej sebadôvery ako rodiča i ako lektora
zoznámenie s vhodnou literatúrou
zásady úspešného vedenia skupiny
prezentácie jednotlivých účastníkov

5. stretnutie
prezentácie jednotlivých účastníkov
záver

Účastníci absolvujú celý kurz Efektívna výchova krok za krokom. Jednotlivé témy budú preberané veľmi podrobne, vrátane širokého teoretického základu a všetkých možností praktických ukážok, ktoré účastníci využijú pri vedení prednášok a kurzov pre rodičov..
Druhá časť lektorského kurzu bude venovaná nácviku lektorských zručností. Účastníci získajú teoretický základ o učení dospelých, o skupinové dynamike a o riešení konfliktov v skupine. Každý účastník si prakticky vyskúša vedenie skupiny, dostane podrobne spracovaný manuál pre lektorov, v ktorom sú jednotlivé lekcie a naviac pracovné listy, ktoré bude môcť ďalej kopírovať a používať.

Pre zaradenie do kurzu je okrem absolvovania rodičovskej skupiny potrebné zaslať vstupné materiály - krátky životopis a motivačný dopis. Vyškoleným lektorom je poskytovaná následná supervízia a možnosť ďalšieho vzdelávania a stretnutí.

Absolvent pracuje pod supervíziou a minimálne 2x ročne sa vzdeláva na odborných seminároch určených špeciálne pre lektorov Kurzu efektívneho rodičovstva.

Miesto konania kurzu: BRNO, Jozefská 1
Termín konania: na vyžiadanie , zaregistrujte sa zašleme Vám najbližší termín konania


Prihláška

Na našej stránke používame cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Ak budete pokračovať bez zmeny vašich nastavení, predpokladáme, že cookies na našej internetovej stránke vám vyhovujú. Čo sú cookies?