Zoznam kurzov


CIEĽ: Uplatnenie detskej psychológie a pedagogiky vo výchove detí. Uplatnenie detskej pediatrie vo výchove detí. KURZ JE LIMITOVANÝ POČTOM ÚČASTNÍKOV ! PRI PORADÍ ZARADENIA ÚČASTNÍKA DO KURZU ROZHODUJE DÁTUM ÚHRADY ZA KURZ, NIE DÁTUM REGISTRÁCIE.

OBSAH: Spoznajte a naučte sa účinne využiť teoretické a praktické poznatky získané na kurze v bežnej starostlivosti o deti. Ako opatrovateľky detí získate zručnosti ako zabezpečiť správnu výchovu zvereného dieťaťa z hľadiska pedagogiky, psychológie a detskej pediatrie, čo Vám umožní kvalifikovanejšie a renomovanejšie sa uplatniť na trhu v oblasti au-pair, opatrovania, vychovávateľstva detí na Slovensku a v zahraničí. Daňová uznateľnosť nákladov rodičov za starostlivosť o deti v Rakúsku, po absolvovaní Kurzu opatrovania. Rodičia po absolvovaní kurzu nadobudnú kvalifikované vedomosti a zručnosti, ktoré uplatnia pri výchove svojich detí.

Kurz je možné študovať aj distančnou formou - online
Viac info »

CIEĽ: Osvojte si teoretické a praktické vedomosti a základné postupy v zdravotnej starostlivosti o deti , poskytnutie prvej pomoci deťom zo strany laika.

OBSAH: Čo kurzom získate: Neoceniteľné kvalifikované vedomosti a zručnosti o bežných detských chorobách, detských úrazoch, popáleninách, otravách. Poznatky o správnej životospráve pre deti. Praktické nácviky poskytnutia prvej pomoci dieťaťu. Uvedené oceníte v praktickom živote a v situácii, keď to budete maximálne potrebovať.

Kurz je možné študovať aj distančnou formou - online
Viac info »

CIEĽ: Cvičenie s owerballom, cvičenie s netradičnými pomôckami

OBSAH: Seminár sa zameriava na zvládnutie bezpečnej a podnetnej práce s owerballom a netradičnými pomôckami s prihliadnutím k špecifikám cieľovej skupine detí 3 - 6 rokov. Ponúka inšpiráciu k príprave hodín motivovaných do cvičebných jednotiek pre jarné obdobie.

Viac info »

CIEĽ: Cvičenie s padákom, cvičenie na balančných loptách.

OBSAH: Seminár sa zameriava na zvládnutie bezpečnej a podnetnej práce s padákom a balančnými loptami s prihliadnutím k špecifikácii cieľovej skupiny detí 3 - 6 rokov. Ponúka inšpiráciu na prípravu hodín motivovaných obdobím jesene a zimy.

Viac info »

CIEĽ: Cvičenie a hry v prírode

OBSAH: Cieľom tohto seminára je zvládnutie bezpečnej a podnetnej práce s rodičmi a deťmi v prírode. Ponúka množstvo námetov na hry inšpirovaných prostredím a motívmi rozprávok, príklady tradičných a netradičných olympiád a herných celkov.

Viac info »

CIEĽ: Tento kurz predstavuje 2. stupeň vo vzdelávaní v oblasti efektívnej výchovy. Kurz-výcvik môžete absolvovať len po zvládnutí Kurzu efektívneho rodičovstva na základnej /rodičovskej / úrovni.

OBSAH: Po rodičovských (prípadne učiteľských) kurzoch, môže záujemca z radov pedagógov, psychológov, sociálnych pracovníkov, prípadne z radov angažovaných rodičov s dostatočnou osobnou skúsenosťou prejsť akreditovaným výcvikom, ktorý ho pripraví na vedenie rodičovských skupín.

Viac info »

CIEĽ: Kurz doplňuje vysokoškolskú metodológiu o poznatky potrebné pre prácu s cieľovou skupinou detí vo veku 3-6 rokov.

OBSAH: Interaktívny cvičiteľský kurz je určený záujemcom o vedenie krúžkov cvičenia rodičov s deťmi vo veku 3–6 rokov, učiteľkám MŠ, pedagogickým pracovníkom z CVČ, DDM , MC a ďalším záujemcom z radov širokej verejnosti.

Viac info »

Na našej stránke používame cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Ak budete pokračovať bez zmeny vašich nastavení, predpokladáme, že cookies na našej internetovej stránke vám vyhovujú. Čo sú cookies?